İletişim
Lumbar Korpektomi Kafes

Titantum materyalden üretilen ve iç içe geçmiş iki parçadan oluşan korpektomi cage’in, omurlar arasında kolayca yerleştirilerek distrakte olabilme özelliği bulunmaktadır. Lomber bölgede kullanılabilen ürünümüz, alt ve üst vertebra ile birebir temas sağlayan açılı yüzeye sahiptir.

Vertebra ile tam temas oluşturan yüzeylerin dişli yapısı sayesinde, ürün yüzeye daha sıkı tutunma sağlayarak, kayma riskini ortadan kaldırmaktadır. Distraksiyon öncesi grefleme olanağı sağlayan ve geniş bir greft alanı sunan sistem distraksiyon sonrası tek aşamalı bir kilitleme mekanizmasına sahiptir.

Anatomik Konum

AERO Vertabral Corpectomy Cage, tek taraflı genişleyebilir korpektomi kafes,  thorakal vertebral gövdede vertebral yapı yenilemelerinde kullanılmaktadır.

Bu kafes aynı zamanda vertebral intersomik füzyonlarda kullanılabilir.

Kullanım Alanı

Genişleyebilir Korpektomi Kafes, vertebral yapının bir kısmının ya da tamamının hasar gördüğü durumlarda kullanılabilir. Vertebral yapıdaki bu hasarlar, tümörler, kırıklar ve enfeksiyonlar sebebiyle oluşabilir.

AERO LUMBAR CORPECTOMY CAGE
AVTCD202534 - 5684 AERO VERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø20 (25,34) - (56,84)
AVTCD242329 - 74114 AERO VERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø24 (23,29) - (74,114)
AVTCD283044 - 100140 AEROVERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø28 (30,44) - (100,140)
AVTCD242329 - 5684 AERO VERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø20 (25,34) - (56,84) ANGLED
AVTCD242329 - 74114 AEROVERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø24 (23,29) - (74,114) ANGLED
AVTCD283044 - 100140 AERO VERTEBRAL CORPECTOMY CAGE Ø28 (30,44) - (100,140) ANGLED